ขยายเวลาชำระภาษีออนไลน์ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 5) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังรุนแรงจนถึงทุกวันนี้


วิธีการสมัครสินเชื่อที่ไม่มีผู้ค้ำประกันจาก ธ.ก.ส. คนละ 10,000 ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือน


ขยายเวลาชำระภาษีออนไลน์

ขยายเวลาชำระภาษีออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ลงนามโดยนายอาคม สมหวัง พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 5) โดยประกาศระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงรุนแรง และแผ่ขยายไปทั่วประเทศ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดและส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทำธุรกรรมทางภาษีที่บ้าน TAX ของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ตามมาตรา 3 ต.ค. วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายภาษีอากร กำหนดเส้นตายในการประกาศ ยื่น หรือชำระภาษีตามประมวลกฎหมายภาษีอากรหาก จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ ดังนี้

กรณีขยายเวลาการชำระค่าโทร

ขยายเวลาชำระภาษีออนไลน์

ข้อ 1 กำหนดเวลาในการแจ้ง นำส่ง และชำระภาษีที่กำหนดไว้ในมาตรา 3 ตรี มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/ 5 มาตรา ขยายเวลามาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 ของรหัสภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หรืออย่างช้าสุด 23 กรกฎาคม 2564 แล้วแต่กรณี เนื่องจากได้ขยายกำหนดเวลาตาม โดยมีประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลา เครือข่าย (n° 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

SEE ALSO  ซื้อสินค้าออนไลน์ แล้วโดนโกงต้องทำอย่างไรดี? | Arinanikitina

ขยายเวลาชำระภาษีออนไลน์

ข้อ 2 กำหนดเส้นตายสำหรับการประกาศภาษี การนำส่งภาษี และการชำระภาษีภายใต้มาตรา 3 Tres มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 quart มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83 /6 และมาตรา 83 ขยายเวลาออกไป /7 ของรหัสภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนกรกฎาคม 2564 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 แล้วแต่กรณี โดยได้ขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการขยายเวลา ของความล่าช้า การชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (หมายเลข 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2020 จะออกก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2021

SEE ALSO  อัปเดต ทำพาสปอร์ต 10 ปี 2564 จองออนไลน์ เตรียมเอกสารอย่างไร | Arinanikitina

ขยายเวลาชำระภาษีออนไลน์

ข้อ ๓ แบบแสดงรายการภาษีที่ขยายเวลาผู้รับผิดชอบหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษี กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งภาษีดังนี้

  • (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 ภงด 2 ภงด 3 ภงด 53 ภงด 54
  • (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.ป.30 และ ผ.36
SEE ALSO  กระทรวงแรงงานจัดงาน JOB EXPO THAILAND จ้างงาน 1 ล้านตำแหน่งอุ้มคนตกงานช่วงโควิด-19 | Arinanikitina

ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2021

  • (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 ภงด 2 ภงด 3 ภงด 53 ภงด 54
  • (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.ป.30 และ ผ.36

พิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรธนาคาร คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เพราะทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 5% พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี 500 บาท การรับมือกับพิษเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ส่วนลดประกันภัย

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

ที่มาของบริษัท