สำหรับคนที่อยากทำ เงินกู้สมานฉันท์เพื่อซื้อบ้าน เราควรรู้อะไรบ้างเพราะถ้าอยากได้ชื่อเจ้าของหลาย ๆ คนเราควรทำอย่างไร? หรือมีเงื่อนไขอย่างไร? วันนี้เราจะมาพบกับคำตอบ…

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

เงินกู้สมานฉันท์เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้สมานฉันท์ประเภทใดได้บ้าง?

เงินกู้สมานฉันท์เพื่อซื้อบ้าน

สำหรับผู้ที่จะกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้าน สิ่งแรกที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านร่วมกันคือการเซ็นสัญญาเพื่อขอสินเชื่อสำหรับทรัพย์สินเดียวกัน ซึ่งการกู้สามัคคีนี้ บรรดาผู้ให้กู้สามัคคีต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ลูก
 • ต้องเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแต่นามสกุลต่างกันแต่ต้องแสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรแสดงว่ามีพ่อแม่คนเดียวกัน
 • จะต้องจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีและภริยา แต่ต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นสามีภรรยากัน เช่น รูปถ่ายงานแต่งงาน หนังสือรับรองบุตร การ์ดแต่งงาน เป็นต้น
 • กรณีคู่รัก เช่น ชายหญิงที่ยังไม่แต่งงาน กลุ่ม LGBTQ+ (เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละธนาคาร)

ซึ่งผู้กู้ร่วมรายนี้ถือเป็นการแสดงให้ธนาคารเห็นว่าลูกหนี้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ ชำระต้นและดอกเบี้ยตามสัญญา

คุณสมบัติของการกู้ยืมร่วมที่คุณต้องรู้

เงินกู้สมานฉันท์เพื่อซื้อบ้าน

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ร่วมขั้นพื้นฐานที่ธนาคารส่วนใหญ่กำหนด จะเป็นดังนี้

 1. ต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ส่วนใหญ่ไม่ควรต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วม
 2. ไม่ควรเป็นภาระหนี้สินมากเกินไป และต้องไม่มีประวัติความผิดโดยเด็ดขาด
 3. ต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 4. ต้องสำเร็จงานประจำ ต้องมีระยะเวลาทำงานอย่างน้อย 6 เดือน
 5. หากเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ไอเดียสินเชื่อบ้าน 2-4 ล้าน

สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนน้อยที่ต้องการสินเชื่อบ้านรางวัลตั้งแต่ 2 ถึง 4 ล้านสามารถทำได้โดยการยืมร่วมกัน ผู้กู้ร่วมแต่ละคนต้องนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายร่วมกัน ตัวอย่างเช่น นายจำดีมีเงินเดือน 20,000 บาท สินเชื่อรถยนต์ 7,000 หลังหักจะเหลือ 13,000. รวมกับของเรา 15,000 จะเป็น 28,000 ซึ่งจะทำให้เรามีรายได้มากขึ้น เขาจะยอมให้วงเงินกู้เพิ่มให้สูงขึ้น เช่น สำหรับบ้านราคา 4 ล้าน เราจะต้องกู้ร่วมกี่คน?

SEE ALSO  จะเลือก เช่าที่พัก อย่างไรดี ถึงจะจ่ายอย่างคุ้มค่า | Arinanikitina

ข้อควรระวังในการกู้ร่วม

เงินกู้สมานฉันท์เพื่อซื้อบ้าน

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการจำนองกับคนหลายคน จะขอชื่อเจ้าของทรัพย์สินของแต่ละคนหรือใครก็ได้ ทำได้แต่อยากได้ชื่อเป็นเจ้าของบ้านด้วยกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องคำนึงถึงประเด็นหลักดังต่อไปนี้:

มีความเข้าใจผิดในระหว่างการจำนอง

เช่น การเลิกรากันระหว่างคู่รักจนไม่อยากรับผิดชอบร่วมกัน หรืออาจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาทางการเงิน แบกรับภาระของอีกฝ่าย ซึ่งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น อาจทำให้ภาระการชำระหนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ จนจำเป็นต้องถอนผู้กู้ร่วม หรือถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องขายบ้านทิ้งในที่สุด

เจ้าของบ้านต้องร่วมกันรับผิดในหนี้

เงินกู้สมานฉันท์เพื่อซื้อบ้าน

สำหรับบทความนี้ แม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนจ่ายเงินดาวน์บ้าน แค่ใส่ชื่อของคุณลงไป แต่เมื่อคุณถูกเรียกว่าเจ้าของบ้านและนั่นหมายความว่าคุณกลายเป็นผู้กู้ร่วม จะต้องรับผิดชอบหนี้เงินกู้นี้ด้วย แสดงข้อมูลหนี้ในบริษัทสินเชื่อ หากมีสินเชื่อบ้านร่วมกัน เครดิตบูโรจะแสดงรายละเอียดเช่น เช่น หากเรายืมบ้าน 3 ล้านบาท จ่ายเดือนละ 15,000 บาท หากเรายืมบ้านที่มี 3 คนให้มีชื่ออยู่ในบ้านด้วยกันหมายความว่าเราจะ ต้องชำระหนี้นี้ด้วยกัน ที่ธนาคารบางแห่งอาจเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยโดยพิจารณาว่าผู้กู้มีหนี้ก้อนละ 5,000 บาท

แต่ธนาคารบางแห่งอาจเรียกเก็บหนี้ 15,000 บาทต่อคน ดังนั้นควรจำไว้ว่า เมื่อคุณต้องการกู้สินเชื่อบ้านเพื่อซื้อเอง หรือขอสินเชื่อในอนาคตอาจจะยากขึ้น เพราะปกติธนาคารจะกำหนดภาระหนี้ให้ผู้กู้แต่ละรายไม่เกิน 40-60% ของรายได้ต่อเดือน ตัวอย่างเช่น หากรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท หากธนาคารเรียกเก็บหนี้ 40% แสดงว่าสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 10,000 บาท แต่ถ้าเรามีชื่อเป็นผู้กู้ร่วมและธนาคารเรียกเก็บค่าภาระหนี้จำนวน 10,000 บาท หมายความว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะชำระหนี้ได้เพียง 5,000 ถึง 6,000 บาท อาจส่งผลให้วงเงินสินเชื่อลดลงหรือไม่เลยก็ได้

SEE ALSO  อยู่บ้านช่วงโควิดต้องดูแลยางอย่างไรบ้าง | Arinanikitina

เมื่อขายบ้านต้องเสียภาษีเป็นห้างหุ้นส่วนเท่านั้น

กรณีต้องการขายบ้านที่ยืมร่วมกัน ให้พ่อแม่ ลูก พี่น้อง สามี ภรรยา ที่ยังไม่ได้แต่งงาน ยกเว้นคู่ที่แต่งงานแล้ว หากจะขายต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่มีชื่อในโฉนดทั้งหมด ในขณะที่ขาย รายได้จากการขายบ้านถือเป็นรายได้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลตามกฎหมายจารีตประเพณี . เมื่อขายบ้านและเราจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ให้กรมที่ดิน ให้ส่งกรมสรรพากร และผู้ขายบ้านต้องขอจดทะเบียนเลขผู้เสียภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนสามัญกับหน่วยงานสรรพากรด้วย ยินดีรายงานรายได้จากการขายบ้านยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสามารถขอคืนหรือชำระเพิ่มเติมได้ แต่ถ้ามีกำไรจากการขายบ้านร่วมกัน เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ ผู้กู้ร่วมแต่ละรายในฐานะหุ้นส่วนต้องชำระส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบของรายได้มาตรา 40(8) เพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้คดีนี้เก็บภาษีเหมือนหุ้นสามัญและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สำหรับคู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วตามกฎหมาย พวกเขาเป็นบุคคลเดียวกัน เมื่อขายบ้านคอนโดมิเนียม รายได้จากการขายบ้านจะลดลงครึ่งหนึ่ง หรือแบ่งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เหมือนห้างหุ้นส่วนสามัญ

การหักภาษีดอกเบี้ยที่ดินต้องหารด้วยค่าเฉลี่ย

เงินกู้สมานฉันท์เพื่อซื้อบ้าน

สำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ผู้กู้สามารถสมัครได้การหักภาษีสามารถจ่ายได้จริงสูงสุด 1 แสนบาทต่อปี แต่กรณีสินเชื่อบ้านร่วม ดอกเบี้ยบ้านที่เกิดขึ้นหารค่าเฉลี่ยตามจำนวนผู้กู้ เช่น เงินกู้ร่วม 3 คน ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับ ทั้งปี 60,000 บาท จะสามารถใช้สิทธิหักได้คนละ 20,000 บาท 2 ใน 3 คนจะสละสิทธิ์ของใคร คนหนึ่งใช้สิทธิคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ รวมทั้งสิทธิในการใช้ดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จ่าย บ้าน บ้านหนึ่งจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 100,000 บาท แต่ถ้าดอกเบี้ยบ้านในปีนั้นเป็น 1.5 แสนบาท สิ่งที่ผู้กู้ควรรู้คือไม่ใช่ว่า 3 ร่วม ผู้กู้จะแบ่ง 3 เพื่อใช้สิทธิ์รับคนละ 50,000 บาท แต่ใช้สิทธิได้สูงสุดท่านละ 33,000 บาท เท่านั้น

SEE ALSO  5 ทริคขจัดคราบขี้นกตกใส่รถ ทำได้เองที่บ้าน | Arinanikitina

จะเห็นได้ว่าการซื้อบ้านร่วมกันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถซื้อบ้านด้วยจำนวนเงินที่สูงกว่าได้ มีคนช่วยวางเงินมัดจำจึงไม่เป็นภาระ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการได้รับการอนุมัติสินเชื่อ แต่ยังมีข้อควรระวังอีกมากมายให้ศึกษาและพิจารณา เป็นความคิดที่ดีที่จะทำเงินกู้สมานฉันท์?

ก่อนจะแยกทางกับเงินกู้สามัคคีเพื่อซื้อบ้าน นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจก่อน นอกจากการหาคนกู้รวมแล้ว มันคือวินัย ดีต่อการเงินของคุณ ณ เวลานี้หรือไม่ เพราะไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตคุณไม่สนใจ? ดังนั้นหากวินัยของคุณดีก็สามารถช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้อย่างแน่นอน สำหรับใครที่สนใจบัตรเครดิตตอนนี้ อย่าลืมเข้าไปที่เปรียบเทียบบัตรเครดิตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

รายการแนะนำ

 • ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Pay ใช้งานอย่างไร – จ่ายอะไรได้บ้าง?
 • กู้เงินต้องรู้อะไรบ้าง?
 • หนี้ดี หนี้เสีย วางแผนงานอย่างไร