อาศัยอำนาจตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

นายฐากร ตันทสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ออกมาชี้แจงกรณีทรูมูฟ เอช ​​ข้อมูลบัตรประจำตัวลูกค้ารั่วไหลที่สำนักงาน กสทช.

SEE ALSO  Google Text to Speech รองรับการอ่านภาษาไทยได้แล้ว | Arinanikitina

กสทช. ได้ส่งหนังสือถึงบริษัท เรียลมูฟ จำกัด เรื่องการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารทางโทรคมนาคม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 สั่งให้บริษัทระงับการฝ่าฝืน แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องต่อไปนี้

  1. จัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในทางเทคนิคและภายใน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริการโทรศัพท์มือถือ อย่างน้อยต้องปรับระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี และมีการตรวจสอบความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูล
  2. จัดให้มีช่องทางการตรวจสอบจากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ไม่คิดเงิน
  3. ให้บริษัท เรียลมูฟ จำกัด รับผิดชอบและแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งค่าเสียหายทางแพ่งและทางอาญา
  4. รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งตามข้อ 2 และ 3 ต่อสำนักงาน กสทช. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นระยะทุกๆ 15 วัน
SEE ALSO  แชร์ 4 แอพฝึกภาษาฟรี! มีติดเครื่องไว้เล่นเพลินๆ ความรู้เพียบ! | LDA World | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องแอพแปลภาษา อังกฤษ ไทย ที่ดีที่สุดที่แม่นยำที่สุด

หากบริษัท เรียลมูฟ จำกัด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เลขาธิการ กสทช. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อกำหนดโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาทต่อวันตามมาตรา 66 แห่งพระราชกฤษฎีกา . กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

ที่มา : https://www.posttoday.com/it/548362

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น