ไม่ว่าอาชีพการงาน จะมีอุบัติเหตุระหว่างทำงานเสมอ แม้แต่พนักงานออฟฟิศที่ดูเหมือนพื้นที่ปลอดภัย แต่ถ้าวันหนึ่งคุณรีบไปทำงานโดนรถชน! หรือเคาะประตูลิฟต์ เราจะทำอย่างไร? ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีประกันสังคมก่อน เพื่อช่วยให้คุณครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของคุณโดยไม่คำนึงถึงการบาดเจ็บ ความทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิต ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย แล้วกองทุนเงินทดแทนคืออะไร? คุณจะปกป้องค่ารักษาพยาบาลของคุณได้อย่างไร? ปรึกษากองทุนเงินทดแทนปี 2020 ไปกันเถอะ!

เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทน

กองทุนชดเชย


หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า กองทุนชดเชยคืออะไร? เข้าใจง่าย ! มันคือ กองทุนภายใต้การดูแลของประกันสังคม เพื่อให้พนักงานได้รับค่าชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือหยุดงานโดยเฉพาะ กองทุนชดเชยจะเก็บเฉพาะเงินสมทบของนายจ้างเท่านั้น นอกจากนี้เรายังสามารถชดใช้ค่ารักษาพยาบาลได้ตามกฎหมายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน แล้วแต่กรณีดังนี้
1) หากลูกจ้างประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนชดเชย สูงสุด 50,000 บาท
2) กรณีค่ารักษาพยาบาลเกิน 50,000 บาท นายจ้างจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • บาดเจ็บสาหัสที่อวัยวะภายใน ต้องผ่าตัดทันที
 • บาดเจ็บสาหัสหลายกระดูกต้องผ่าตัดด่วน
 • ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงและต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
 • การบาดเจ็บสาหัสที่กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือรากประสาท
 • ประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดอวัยวะที่ซับซ้อนซึ่งต้องผ่าตัดขนาดเล็ก
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากไฟไหม้ แผลไฟไหม้ ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี ไฟฟ้า หรือการระเบิด ไปจนถึงการสูญเสียผิวหนังลึกลงไปถึงชั้นหนังแท้จาก 25% ของผิวกาย
 • ประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยร้ายแรงหรือเรื้อรังอื่นๆ
SEE ALSO  bolttech ร่วมแสดงความยินดีกับ Jaymart เปิดสาขาใหม่ที่ เดอะมอลล์ ท่าพระ | Arinanikitina

3) หากค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปไม่เพียงพอเหนือนายจ้างที่จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริง โดยรวม ข้อ 1 และ 2 ต้องไม่เกิน 300,000 บาท แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์บางประการ เช่น ผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล หรือต้องใช้พัดลม เป็นต้น
4) แต่กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอให้นายจ้างจ่ายแต่ยอดรวมไม่เกิน 500,000 บาท
5) หากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไม่เพียงพอให้นายจ้างจ่ายเพิ่ม รวมรายการทั้งหมดไม่ควรเกิน 1,000,000 บาท ยกเว้นกรณีลูกจ้างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่ต้นจนจบการรักษา ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
สั้นๆ เข้าใจง่ายครับ หากเราประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะทำงาน เราจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล รวมไม่เกิน 2,000,000 บาท กองทุนชดเชยแตกต่างจากประกันสังคม เพราะกองทุนชดเชยจะดูแลการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น แต่สิทธิประกันสังคมจะครอบคลุมค่าบำรุงรักษาที่ไม่เกี่ยวกับงาน แยกแต่ละส่วน !!

SEE ALSO  ถอดรองเท้าขับรถ ควรหรือไม่ ? | Arinanikitina

และค่ารักษาพยาบาลทั่วไป กองทุนเงินทดแทนดูแลเรื่องนี้อย่างไร?

นอกจากค่ารักษาพยาบาลทั่วไปแล้ว เรายังได้รับทุนชดเชยอีกด้วยเกี่ยวกับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป แต่ไม่ควรเกินวันละ 1,300 บาทเท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิเข้ากองทุนชดเชย

กองทุนชดเชย


1) หากลูกจ้างประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะต้องอยู่ในโครงสร้างทางการแพทย์ของกองทุนเงินทดแทน แต่หากรักษาในโรงพยาบาลนอกสังกัด จะต้องจองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า แล้วกลับมากองทุนชดเชยภายหลังภายใน 90 วัน
2) นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการยื่นรายงานอุบัติเหตุ พร้อมแบบฟอร์มส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งนายจ้าง
นอกจากนี้ กองทุนเงินทดแทนปี 2563 ยังชดเชยรายได้เสริมให้กับพนักงาน เช่น เงินชดเชยกรณีไร้ความสามารถ ค่าใช้จ่ายกรณีสูญเสียสมรรถนะการทำงานในกรณีเสียชีวิต ค่าฟื้นฟูอาชีพ และค่างานศพ

SEE ALSO  วิธีการ สร้างรายได้ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน | Arinanikitina

เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนชดเชย

กองทุนชดเชย

 • หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือสูญหาย
 • แบบฟอร์มการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กรณีจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่ชัดเจน เช่น ถูกรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุภายนอกสถานที่ เตรียมเอกสารชั่วโมงการทำงาน บันทึกพนักงานรายวัน
 • ได้รับ
 • กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย ต้องมีหลักฐานการตาย ใบชันสูตรพลิกศพ ใบมรณะบัตร และบันทึกของตำรวจให้ชัดเจน พร้อมหลักฐานผู้รับผลประโยชน์

กองทุนชดเชย


แม้ว่ากองทุนชดเชยจะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานและค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง แฟรงค์บอกว่าเราควรประกันอุบัติเหตุให้ดีขึ้น อย่างน้อยก็จะช่วยขยายความครอบคลุม ทั้งค่ารักษาพยาบาล พักรักษาตัว ขับรถ หรือ ปั่นจักรยานไปทำงาน เราครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างแน่นอน แต่อย่าลืมอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข 10 ประกันค่าชดเชยแรงงานไม่คุ้มครองด้วย และการมีประกันเพื่อช่วยคุณดูแลมันสำคัญแค่ไหน? เราก็ไม่ควรประมาทเช่นกัน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก sso.go.th

ประกันอุบัติเหตุ

#กรณบาดเจบขณะทำงาน #กองทนเงนทดแทนชวยจายคารกษายงไง

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น