ถึงแม้ไลฟ์สไตล์จะเป็นสาวชิคชอบแต่งหน้า แต่ข้อดีของงานก็ไม่ขาดเช่นกัน อย่าหวังบุญในอนาคต แต่มันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในประเทศนี้ เพราะการธำรงไว้ซึ่งศาสนาเพื่อสืบสาน ไม่ว่าหลักคำสอนหรือสถานที่ใดก็ตามที่ยึดครองจิตใจคนในสมัยนั้นไว้อย่างไม่ผิดพลาด งานสร้างพระมหาธาตุเจดีย์มากที่สุดถือว่าเป็นงานบุญใหญ่เพราะประชาชนมีที่ทำบุญ ใครไม่อยากพลาด มันใช่มั้ย?

กฐินสำคัญไฉน?

ความสำคัญของกฐินเป็นประเพณีบุญที่ชาวไทยพุทธปฏิบัติมาช้านาน พิธีทอดกฐินจะจัดขึ้นที่แคว้นกฐิน หรือช่วงสิ้นเข้าพรรษาภายในหนึ่งเดือนหรือช่วงแรมแรมเดือน 11 ถึง 15 ค่ำเดือน 12 ที่จะถวายผ้ากฐินซึ่งประกอบด้วยผ้าโสภณ ผ้าสังข์ หรือจีวรสำหรับพระภิกษุที่พำนักอยู่ วัดหรือสถานที่ใดๆ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อให้พระภิกษุได้เปลี่ยนชุดหลังเข้าพรรษาครบ 3 เดือน

การถวายกฐินนี้ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เพราะได้ทำบุญหลังเข้าพรรษา ปฏิบัติธรรมครบ 3 เดือนแล้ว ยังให้บุญอย่างแรง เพราะวัดจัดงานได้ปีละครั้งเท่านั้น และต้องจัดภายในเวลาที่กำหนด กล่าวคือ ภายในหนึ่งเดือนหลังวันออกพรรษาเช่นกัน จะต้องเป็นคนที่ตั้งใจทำบุญ ดังนั้นคุณจะไม่พลาดที่จะทำบุญทอดกฐิน นับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

เลยมาทำบุญให้สาวๆ สายบุญมาทำบุญด้วยกัน กับงานครั้งเดียวในชีวิต ร่วมพิธีทอดกฐินสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ให้จิตระลึกกับอาจารย์อ้อยและเข็มทิศชีวิต #งานบุญประจำปี #งานนี้ต้องมีเราพระ #อริยะสายหลวงปู่มั่น วันที่ 23-24 ตุลาคม 2564 พิธีทอดกฐินที่วัดพนักนิมิตร สกลนคร ที่เห็นแต่พระมหาธาตุเจดีย์ งดงามจนน่าเกรงขาม

SEE ALSO  รูปนมคน 11 อันดับแรก

กฐินนี้มีความสำคัญอย่างไร?

1. วัดป่านากนิมิตร เป็นดินแดนที่หลวงปู่เสา หลวงปู่มั่น แสวงบุญ และเป็นถิ่นที่หลวงปู่มั่น การเรียนรู้ที่จะสวดมนต์ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของพระองค์ซึ่งปัจจุบันเป็นพระสงฆ์ที่สำคัญของศาสนาคือหลวงปู่เทสก์, หลวงปู่อ่อน, หลวงปู่ชอบ, หลวงปู่หลุย, หลวงปู่ทองสุข, หลวงปู่ฟาน, หลวงปู่คงมา, หลวงมหาบัว, หลวงปู่วีริยัง หลวงปู่กำปอง และหลวงปู่วันเขมโก เจ้าอาวาสวัดป่านักนิมิตร
2.ทางวัดไม่รับกฐินมาหลายปีแล้ว ได้รับในปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี
๓. ทำบุญร่วมกับหลวงปู่อวัน เข็มโก พ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายหลวงปู่มั่น องค์สำคัญ
4. ปัจจัยกฐินนำไปสู่การสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
วัดป่านากนิมิต สร้างโดยพญานาคที่ประทับหลวงปู่มั่น ที่นี้เป็นพื้นศักดิ์สิทธิ์ เราจะมีโอกาสสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า กรรมการ 2 ท่าน และผู้ปกครองอาวุโสอีก 11 ท่าน

SEE ALSO  รีวิว บลอนเซอร์ W7 ใช้ดีทั้งแบบครีมและฝุ่น | Arinanikitina

ท่านใดสนใจร่วมทำบุญ กำหนดวันที่ 23-24 ตุลาคม 2564 พบกันที่วัดพนักนิมิต สกลนคร เพื่อเตรียมจองตั๋วเครื่องบิน เพราะเร็วหรือทำบุญออนไลน์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นและพระอรหันต์สามารถบริจาคเข้าบัญชีได้

กฐิน วัดป่านาคนิมิตร 2021
ธนาคารออมสิน 020371115625

ส่งบุญให้ทุกท่านเหมือนได้ลงมือทำเอง

SEE ALSO  โบ ท็ อก รักแร้ 14 อันดับแรก

ขอบคุณ : 9bkk.com , ดีดี ณ พัทลุง